Geir Berntzen

Skapar eit sprekare samfunn

SØRAL B.I.L rundar 50 år. Bedriftsidrettslaget er blitt ein institusjon i lokalsamfunnet, og visjonen om eit sprekare samfunn er innfridd.
Publisert