Auke i oppdrettsnæringa

Før utgangen av juni vart det i år sett ut 33 millioner fisk i Noreg. Dette er ein oppgang på 26 % frå same periode i fjor.