Nye «kuvett-reglar»: – Dette har vi sakna

Siri Byrkjeland i bonde- og småbrukarlaget helsar dei nye reglane for kuvett i naturen velkomne. Reglane skal minska konflikt og ulykker i naturen.