Jonas Bratlund Mæland (14) bruker det meste av fritiden sin på å bygge hus i hagen til foreldrene i Os. Så langt har huset kostet i overkant av 10.000 kroner. Det meste av materialene er gjenbruk, blant annet fra Irisfabrikken og Solstrand. Foto: Rune Johansen

Jonas (14) bygger seg hus

– En dag jeg kjedet meg, fant jeg ut at jeg skulle bygge et hus. Jeg er veldig glad i å bygge ting.
Publisert