Mona og Wemund fikk sauekadaver på kroken

– Det var ikke denne typen fangst vi var ute etter.