Solgte villaen for seks millioner – og 800 dugnadstimer

I tillegg til bud på seks millioner kroner for eneboligen, bød kjøperen 800 timer dugnadsarbeid på hestesportsenteret i nærheten.