Fortvilande for Helland – suksess for Dalland

Av

Helland har alltid vore ein særs habil skyttar, med mange gode prestasjonar på LS. Men eit lite tilbakeblikk i arkivet, fortel også at han meir enn ein gong har gjort fatale feil på avgjerande skytingar. Som å skyta eit skot i feil skive.