Læringsverkstedet Handeland fylte 15 år, og feira frå morgon til ettermiddag

Trass i koronarestriksjonar blei det ei fin 15-årsfeiring av friluftsbarnehagen på Handeland på fredag.