– Her har eg lært mykje av flinke fagfolk i eit godt miljø

Av

Frå høgt oppe på veggen vert vi ønskt velkomne til byggplassen av lærlingen.