I eitt fag er det manko på læreplassar: – Må nok ha fleire av dei små bedriftene på banen

På det jamne går minst 100 ungdomar i lære i Kvinnherad kommune. Talet kunne vore høgare om tilgangen på læreplassar var større.