Legen Saiqa (28) jobbar innan psykiatrien og driv eigen «glam»-klinikk: – Eg likar å få folk til å føla seg betre med seg sjølv, om det så er på innsida eller utsida

Den nyutdanna legen Saiqa Walayat starta i det eittårige engasjementet sitt ved Folgefonna DPS i april. På fritida tilbyr ho kosmetiske behandlingar gjennom det nystarta selskapet Glam Lift AS. Det meiner ho ikkje er noko problem.