La folket sleppa til

Artikkelen er over 2 år gammel

– Kvinnheringen har ikkje noko ønskje om å vera ei konfliktorientert avis. Vi ønskjer å fortelja historier, vera med på å løysa utfordringar og samstundes peika på både det som er bra og mindre bra i kommunen. Og vi må ikkje gløyma kvifor vi er her – pressa si rolle er nettopp å vakta demokratiet og avdekka og hindra maktmisbruk, skriv redaktør Tomas Bruvik på leiarplass.

Artikkeltags