Til deg – litt å tenkja på

Av

Jordbruksoppgjeret er noko som ikkje berre burde oppta jordbrukarane sjølve, men òg kvar enkelt forbrukar som har mat i kjøleskapet, og kvart enkelt menneske som ynskjer at barn skal vekse opp her, også i framtida etter oss, skriv leiar i Halsnøy bondelag i dette lesarinnlegget.

Artikkeltags