«For bebuarane på Ølve Alderspensjonat er måltida hovudinnhaldet i dagane»

Av