«Statkraft tener ufattelege summar her, dei kan jammen leggja noko att lokalt òg»

Av