Får alle barn i Kvinnherad delta?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Noen forteller oss at de later som de ikke har lyst til å spille fotball eller gå i en bursdag fordi de vet at foreldrene ikke har penger.

DEL

MEININGAR:I Norge deltar de aller fleste barn og unge på fritidsaktiviteter. Men hva med de barna som holdes utenfor og ikke får sjansen til å være med?

Barrierene som gjør at mange barn ikke deltar på fritidsaktiviteter er blant annet penger, fordommer, mangel på informasjon og tilrettelegging. Og det er ikke tilfeldig hvilke barn som møter på disse hindringene.

I Kvinnherad vokser 231 barn opp i familier med dårlig råd. Dette tilsvarer nesten ni prosent av alle barna i kommunen. Disse barna vet hvordan det er å ikke få være en del av fellesskapet. Barna vi har snakket med andre steder i landet forteller at «det å være fattig i rike Norge er flaut og vanskelig». Andre vi har snakket med har fortalt oss at de har mistet venner fordi de ikke har mulighet til å gjøre de samme tingene som de andre barna. Noen sier at de later som de ikke har lyst til å spille fotball eller gå i en bursdag fordi de vet at foreldrene ikke har penger til å betale for det.

I kommunen deres bor det også barn med funksjonsnedsettelser. Vi vet at disse barna, rundt omkring i Norge, møter på ulike hindringer for å kunne delta på lik linje med andre barn.

Barn og unge som er nye i Norge og som blir bosatt i Kvinnherad, får ikke alltid informasjon på et språk de eller foreldrene forstår. De får ikke vite om mulighetene til å delta.

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Fritidserklæringen som regjeringen har initiert slår fast at alle barn og ungdom i Norge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Kvinnherad kommune skal oppfylle Fritidserklæringen, og sørge for at alle barn får delta. På fritidsarenaen treffer barn venner, bygger nettverk, finner ut av interesser og utvikler evner. Barn deltar på fotball, dans, turn, ishockey, i korps eller i speideren. De er aktive på fritidsklubben, og de opplever mestring og har det gøy. Dette er positivt for barnas helse og bra for oss som samfunn. Derfor er det så viktig at alle barn får være med.

Vi vet at Kvinnherad allerede har flere gode tiltak på plass. For eksempel vet vi kulturskolen i kommunen har en friplass-ordning for barn og unge som vokser opp i familier med dårlig råd, og at de tilbyr tilrettelagt undervisning for de med spesielle behov. Dette er bare noen eksempler på det positive som skjer i bygda for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter.

Kjære Kvinnherad kommune, vi i Redd Barna har noen råd til dere. Barrierene som står i veien for at alle barn får delta kan dere gjøre noe med. Noen av de generelle rådene vi gir til norske kommuner er å lage gratis møteplasser for barn og ungdom, etablere økonomiske støtteordninger som gir barn fra familier med dårlig økonomi muligheter til å delta, gi informasjon om fritidsaktiviteter på flere språk og å oppfordre de ulike fritidsaktørene til å lage inkluderende retningslinjer. Til sist, og ikke minst, snakk med barna og ungdommene i kommunen om hva slags utfordringer og løsninger de møter på, og bli inspirert.

Vi har stor tro på at Kvinnherad vil ta tak i utfordringene sine og skape inkluderende fritidsarenaer for alle barn, uansett sosial og økonomisk status og handicap.

Sammen skaper vi et samfunn som er på lag med alle barn!


Synøve Linnea Halstensgård,

Kampanjerådgiver i Redd Barna.


Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags