Rådmannssaka: «Mellom andre SF sytte for at informasjonen aldri kom fram, ved å føreslå avslutning utan debatt»

Peder Sjo Slettebø svarer på kritikken frå SF i dette innlegget. (Arkivfoto).

Peder Sjo Slettebø svarer på kritikken frå SF i dette innlegget. (Arkivfoto).

Av
DEL

MEININGAR

Eg viser til lesarbrev frå Hege Lægreid Røssland (SF). Forut for kommunestyremøtet 28.03 var det kjent for fleire av politikarane at økonomisjef Mogren hadde uttalt i Kvinnheringen dagen før (sak om Folgefonnsenteret) at rådmannen må ha vore kjent med låneavtalen med Folgefonnsenteret på det tidspunktet eg spurde han. Dette hadde vore det sentrale momentet i ei avskilssak i samsvar med både underteikna og advokatane sin hypotese.

Denne synte seg altså å stemma.

Deloitte har kritisert formannskapet si avgjerd om å inngå ein sluttavtale på 1,2 millionar kroner med rådmannen utan nærare kunnskap, ein kritikk opposisjonen ikkje har vore oppteken av å kommentera. Informasjonen om økonomisjef Mogren sin kunnskap ville ha kome fram under kommunestyret. Mellom anna SF sytte for at informasjonen aldri kom fram, ved å føreslå avslutning utan debatt.

Kommunen kunne vore spart både etterlønn og konsulentkostnadar om formannskapet hadde gått vidare med undersøkingar. Informasjonen som ville kome fram i ein debatt i kommunestyret ville ha synt at SF sin kritikk er feilaktig på vesentlege punkt. Den ville også synt at rådmannen si reinvasking av seg sjølv ikkje har rot i røynda. Eg forstår at SF ikkje ynskte dette debattert i kommunestyret.

Peder Sjo Slettebø,

Ordførar.

Artikkeltags