Nei, vi vil ikke ha en vindmøllepark i kvinnheradfjellene!

Av
DEL

MeiningarNVE har sendt forslag om en nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge. En rapport som er utarbeidet på oppdrag for Olje- og Energidepartementet (OED) den 1. april 2019.

NVE foreslår å peke ut 13 områder som blant annet vil gjelde her i regionen, det er Tysnes, Fitjar, Stord, Kvinnherad, Etne, Vindafjord, Suldal, Tysvær og Bokn. (Man finner disse områdene i rapporten fra NVE på side 169). Arealet som er foreslått for denne regionen, er på 2.023 kvadratkilometer. I følge rapporten, hvorfor disse områdene er foreslått som de mest egnede, er at Sunnhordland og Haugalandet har gode produksjonsforhold for vindkraft, og er et av områdene NVE har vurdert til å være mest egnet for ny produksjon i et kraftsystemper-spektiv. I det utpekte området er det samtidig mange viktige miljø- og sam-funnsinteresser knyttet til blant annet fugl, friluftsliv og bebyggelse. På tross av disse interessene framstår det utpekte området fra et nasjonalt perspektiv som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging.

Men hva med den uberørte naturen som blir ødelagt av anleggsvei og området hvor disse turbinene skal stå? Hva med dyrelivet som blir kraftig redusert all den tid mye utmark blir ryddet bort når anleggsvei skal bygges? Hva med fuglelivet og insektene som blir drept av disse svære turbinene som går i 300 km/timen? Det er snakk om et minimum 180 meter høye turbiner, gjerne høyere også, det kan være snakk om helt opp til 230 meters høyde. Man trenger riktignok ikke så mange turbiner når dem er så høye, men likevel, det vil både synes godt og ikke minst høres godt.

For ikke å snakke om profitten som går til utlandet, vindkåte kommuner får bare knapper og glansbilde ut av dette prosjektet. Strømmen som her produseres går øremerket til Tyskland. Dette vil på ingen måte tilføre innbyggere noe. Bare tap av natur, rekreasjon og dyreliv.

Det som skjer er at du og jeg må betale høyere nettleie, all den tid kraftselskape-ne må bygge ut nettet (for dette må gjøres i forbindelse med den økte kraft-mengden fra disse turbinene).

Det som også er veldig urettferdig, er at vi (innbyggere i Norge) har blant annet vært med å betale dette gildet ved såkalla «grønne sertifikater» som ble innført for en del år tilbake og som så skal finansieres frem til 2020, men jeg har hørt at dette skal gjelde helt frem til 2035.

Grønne sertifikater er en støtteordning for utbygging av fornybar energi. I Norge trådte ordningen i kraft fra 1. januar 2012 da Elsertifikatloven begynte å gjelde, og den varer til og med 2021. Ordningen administreres av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Vi ønsker ikke at vår uberørte natur skal ødelegges for all fremtid, hva med se-nere generasjoner? Hva med dyrelivet i kommunen? Hva med fuglebestanden, vi vet at både kongeørn, havørn og hubro er blant noen av de store fuglene som dessverre går tapt i møte med disse turbinbladene. Det gjelder også insekter som bier blant annet, noe vi trenger for plantelivet.

Jeg har meldt meg inn i fb-gruppa «Nei til Vindmøller i Kvinnherad», hvor vi i dag er litt i underkant av 1.500 medlemmer. Vi håper på å få med flere. Det er Kvinnherad Turlag som har opprettet denne gruppen.

Vi ønsker blant annet å få til et folkemøte i Kommunen, hvor vi får frem viktige argumenter om hvorfor vi ikke ønsker disse monsterturbinene i vår storslåtte natur. Bli medlem du også, så vil du få informasjon om hva som vil skje frem-over.

Vi ønsker at også ungdommen i vår kommune blir med, fordi dette er også deres fremtid.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags