Kommunale bustadar til marknadspris

Artikkelen er over 3 år gammel

Det vert slutt på subsidiert husleige for kommunale bustadar. Dermed aukar leigeinntektene med 2,4 millionar kroner.