Vurderer å laga til samling for å feira nyfødde kvinnheringar