40 år med ord

– Ein må gjera meir enn det ein er trygg på. Arbeid med ei viss fallhøgde må til for å koma vidare.