Løyvde pengar til Kvinnherad-profilering og Rosendal-profilering – næringssjefen oppmodar fleire bygder og tiltak til å søkja marknadsføringspengar

– No hastar det å lokka til oss dei norske turistane i sommar, seier næringssjef Grete Solheim.