Luftfartstilsynet vil sjå nærare på helikoptersaka på Sunde

Helikopterlandingsplassen på Opsanger industriområde, Sunde, blir no vurdert av Luftfartstilsynet.