Viste vilje til å løysa murstriden ved Lundsneset

Av

Formannskapet har vilje til å finna ei løysing for huseigaren som fekk hagen sin forringa under bygging av ny veg gjennom Lundsneset.