Viste vilje til å løysa murstriden ved Lundsneset

Dette er muren som delvis har øydelagd ein hage i Buavikjo. Mykje tyder på at striden mellom vegbyggjar og grunneigar kan gå mot ei løysing. (Foto: Marie Skaaluren).

Dette er muren som delvis har øydelagd ein hage i Buavikjo. Mykje tyder på at striden mellom vegbyggjar og grunneigar kan gå mot ei løysing. (Foto: Marie Skaaluren).

Av

Formannskapet har vilje til å finna ei løysing for huseigaren som fekk hagen sin forringa under bygging av ny veg gjennom Lundsneset.

DEL

FORMANNSKAPET:Som Kvinnheringen har skrive om tidlegare, har Gunnar Helleland, på vegner av svigermor Gunvor Seim, klaga på ein mur som vart bygd opp som avslutning på ein hage som måtte takast noko av i samband med vegbygginga. Helleland har klaga både på utforminga av muren og på saksgangen. Han meiner hagen til svigermora er blitt bratt og nærmast ubrukeleg fordi muren er for låg.

Administrasjonen kan ikkje sjå at noko er gjort gale i høve til den signerte avtalen med grunneigaren eller byggeplanen, og har derfor tidlegare avvist klagen. Klagaren har ikkje vore fornøgd med det, og torsdag var saka komen på bordet i formannskapet. Ved saka låg ei innstilling frå Kommunedirektøren om ikkje å koma klagaren i møte, fordi alt er utført i tråd med gjeldande grunnavtale. Politikarane sa seg einig i det under debatten, men var likevel stemte for å finna ei løysing som begge partar kan godta. Sektorleiar Sigbjørn Øye var til stades og kunne fortelja at kommunen om kort tid skulle planta i denne hagen, og at han trudde mykje kunne rettast opp med det.

– Prosjektet er samfunnsnyttig, men har kosta ein hage. Det er ikkje bra. Snakk saman før de plantar, Sigbjørn, sa Kai Morten Torget i møtet.

Også fleire andre formannskapsmedlemar viste vilje til å gjera noko, til dømes å bygga muren høgare.

– Snakk med grunneigaren og finn ei løysing, summerte ordføraren opp.

Og akkurat slik vart vedtaket.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags