Madeleine (24) møtte sambuaren på nett – no er ho blitt småbrukar i Herøysund