Møtet er ope for alle personar som er nysgjerrige på fotoklubben, eller berre har lyst til å læra seg enkle reglar for å forbetra bilda sine, melder klubben i ei pressemelding.

Atle Helland vil gå gjennom reglar for komposisjon, og visa dette i praksis med foto-døme. Dette kan vera nyttig anten om du bruker fotoapparat eller berre mobiltelefonen. På slutten av samlinga tar fotoklubben sine medlemmar imot spørsmål rundt foto, til dømes om kamera, komposisjon og teknikk. Dei har òg med seg litt ulike kamera-typar dei vil visa fram.

– Velkommen til ein kjekk og nyttig kveld for fotointeresserte, melder Kvinnherad Fotoklubb.