Mange bedrifter etablerer seg på Seimsfoss, og det kan komma fleire. Siste tilskotet er Serit iDrift

For kort tid sidan kunne det sjå mørkt ut for aktivitetsnivået på Seimsfoss. No er bygda i ferd med å bli ein heilt ny handelsstad i kommunen.