– Mange har kjent på einsemd og mangel på eit sosialt nettverk

Fleire eldre har tatt kontakt i koronakrisa fordi dei har sakna det sosiale tilbodet sitt.