– Mange har spurd oss kor stolane rundt spisebordet er frå. Det er faktisk utemøblar frå Ikea

Store vindauge som slepp inn mykje lys og ei open løysing med høgt under taket, var viktig for Margreta Hus og Ronny Rød då dei bygde funkishuset sitt i Rosendal. Det var kloke val.