Marit (67) debuterer som forfattar: Dedikerer boka til ei som har betydd mykje for mange

Marit Lindekleiv har alltid vore glad i å skriva. Den første, og kanskje siste boka hennar, ville ho dedikera til ei som har betydd mykje for mange – og samstundes inspirera unge.