Martin (27) frå Sjøvangen er den einaste i landet med «Trump»-bilskilt

Etter at Martin C. Kviteberg (27) frå Sjøvangen leste om ein svenske som vart nekta å ha «Trump» som personleg bilskilt, ville han testa om ytringsfridomen stod sterkare her heime.