Martin fekk tilbake motivasjonen

Av

Martin Femsteinevik har bevist og ønskjer i fortsetjinga å bevisa at det er fullt mogleg å ta opp kampen med dei beste skiskyttarane sjølv om han bur og har base på snøfattige Hatlestrand.