Full produksjon av is trass dårleg sommarvêr

At sommaren fram til no har vore prega av både regn og skodde har ikkje minska etterspørselen etter den økologiske isen frå Isrosa.