Korleis utvikla Mauranger?

«Moglegheitsstudie Mauranger» peikar på klare avgrensingar, men seier òg at dei same avgrensingane også gir bygdene klar identitet og historisk forankring.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags