Maximilian (25) frå Kvinnherad har ein heilt spesiell jobb – fekk stipend for framifrå masterutdanning

Maximilian Matthias Zimmermann frå Seimsfoss leverte masteroppgåve ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) på Ås i vår. Nyleg vart han tildelt eitt av tre masterstipend på 50.000 kroner.