Det dreier seg om forskot på produksjonstilskot (pressestøtte) og tilskot til samiske aviser, og dessutan at lokalkringkastarar skal få utbetalt ekstra tilskot i første utbetaling. Eigentleg skulle produksjonstilskotet bli utbetalt i april, i staden for skal det utbetalast denne veka, skriv Medietilsynet i ei pressemelding.

I tillegg vurderer ein om neste forskot på produksjonstilskot skal påskundast. Dette skal eigentleg utbetalast i juli.

«Medietilsynet vil også vise fleksibilitet når det gjelder frister for søknader og rapportering den nærmeste tiden,» heiter det i pressemeldinga.

(©NPK)