Meiner kommunen tok hemn etter at skjenkekontrollørane bad om høgare løn

I eit brev til ordføraren i februar i år, uttrykte ansvarleg skjenkekontrollør, Stig Eriksen, frustrasjon over at skjenkekontrollørane i kommunen no står utan jobb, fordi dei bad om å få regulera løna si.