Meiner un­der­vis­nings­til­bod er for dårleg: – Ele­va­ne veit knapt kva ren­ter er

Ele­va­ne på KVV er så vidt in­nom tem­aet per­son­leg øko­no­mi medan dei går der. Det mei­ner læ­rar Dag Sig­urd Gregersen er altfor dårleg.