«Om politikk og juss. Og Facebook»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MEININGAR Juss blir politikk og politikk blir juss. Og media setter dagsorden, ikke de folkevalgte.

Dette var grunntonen i maktutredningen i 2005 og den utviklingen har dessverre fortsatt fram til i dag. Etterspillet i rådmannssaken, og saken om salg av Kvinnherad Energi, er gode eksempler på dette i Kvinnherad. I begge saker dreier det seg om skråsikre tolkninger av lover, regler og vedtekter fra advokater. Det er greit å søke om hjelp fra advokater i vanskelige juridiske saker. Men problemene kommer i neste steg: Hvordan blir disse uttalelser brukt i den politiske diskusjonen etterpå? Hvordan håndterer de folkevalgte disse vurderingene etterpå?

For ordens skyld: Linjenettet i Kvinnherad Energi er ikke solgt ennå. Det må generalforsamlingen bestemme i august. Dette er viktig fordi:

Det viste seg nemlig at alle folkevalgte og administrasjonen hadde glemt en «liten» ting: Vedtektene i Kvinnherad Energi. Det trengs 2/3-flertall i generalforsamlingen for å kunne selge bedriften. Posisjonen tok dermed kontakt med et advokatbyrå for å få en juridisk vurdering av dette punktet i vedtektene. Tilrådingen de fikk var å la ordføreren være generalforsamlingen. Da kan han følge vedtaket i kommunestyret, som bare trenger simpelt flertall og dermed stemme i tråd med dette. Kommunestyret som generalforsamling var visst heller ikke i tråd med aksjeloven. Ikke vet jeg, og ikke vet de folkevalgte heller.

Det er ikke feil å be om eksterne faglige vurderingen. Det er i håndteringen av slike vurderinger i den politiske debatten at ting kan gå fryktelig galt. Fordi når opposisjonen spurte en annen advokat om sine vurderingen, var han ikke like skråsikker på om kommunens advokat sine vurderinger var de rette. Ikke vet jeg, og ikke vet de folkevalgte heller.

Den rette politiske håndteringen hadde etter min mening vært følgende.

• Ordføreren måtte ha gjort det klinkende klart at beslutningen om å selge/ikke selge/selge til hvem, er en politisk beslutning, ikke en juridisk en.

• Forsikre seg om at kommunestyret ville få den tida det trengte for å ta en god gjennomtenkt beslutning. Så: ikke sette det som siste sak på saksliste, eventuelt kanskje kalle inn til et ekstra møte. Da hadde saken/prosessen kanskje fått en verdig avslutning.

• Kommunestyret var omtrent delt på midten og det var klart før møtet. Posisjonen la frem en advokats vurdering av vedtektene. Siden kommunestyret var så pass delt, burde ordføreren kanskje også ha gitt opposisjonen anledning til å presentere deres advokats vurdering.

• Begge vurderingene skulle da ha inngått i en politisk behandling av saken etterpå.

• Informasjonsmøtet burde kanskje vært organisert før saken kom opp i kommunestyret, der så vel opposisjonen som posisjonen fikk rom til å belyse sitt standpunkt.

Hvorfor hadde denne håndteringen vært den rette etter min mening? Svaret kan være så enkelt som: for demokratiets skyld. Demokratiet er et system, der flertallet bestemmer, men der det blir tatt hensyn til mindretallets interesser og synspunkter. Særlig når mindretallet er så stort som i denne saken. Politikk er utøvelse av makt der motstridende interesser må finne en vei som er til beste for alle. En god prosess er grunnleggende for at avgjørelsen blir god, dvs. til å leve med for alle. At prosessen rundt Kvinnherad Energi hadde pågått i to år og dermed måtte få en avslutning nå er sant, men dermed er det ikke sagt at den var god. I hvert fall ikke avslutningen.

Knut Førlands har delvis rett i sitt innlegg der han sier at folkevalgte må holde seg til spillereglene. Men når ordføreren og kommunaldirektøren i et åpent informasjonsmøte går ut og sier at de går god for deres advokat sin vurdering som den eneste rette, uten noe særlig god grunngiving, og uten å nevne den andre utredningen, og uten å gi opposisjonen anledning til å komme med deres juridiske motsvar, da lurer jeg på om ikke spillereglene ble endret underveis i spillet? Uten diskusjon? Altså legge den vurderingen til grunn som støtter opp under posisjonen sitt standpunkt? Og overse den andre? Dessuten er det én ting å ikke gi opposisjonen anledning til tilsvar med mikrofon, lerret og alt. Men er det rett i tillegg å gi BKK rikelig anledning å komme med oppmuntrende tilrop?

Media og sosiale media setter dagsorden. Og Facebook gjør det godt her i kommunen. Innlegget til ordføreren fra Spania er kommentert mye. Sjøl syns jeg at den var mildt sagt kritikkverdig. Jeg skjønner at det å kunne avreagere og harselere med politiske motstandere i godt lukket lag kan være kjekt! Men la det bli der! Ikke legg det ut på Facebook! Når du er ordfører blir det politikk av det, om du vil eller ei. Dessuten: for noen av oss er akkurat KE-saken ikke noe morsom. Den er og blir en viktig prinsipiell sak som opptar mange av oss på den «røde sida» .

Harselas på sosiale media er ikke fint. Det gjelder for oss alle, men særlig for en ordfører som ønsker å være samlende. Når det er sagt, har Peder Slettebø vært nettopp det i mange situasjoner og anledninger. Men ikke i alle saker! Som privatperson har jeg bare gode erfaringer og møter å se tilbake på, og jeg ønsker han alt godt. I Kvinnheringen på nett kan vi lese et innlegg fra Gaute Lund. Her tar han avstand fra noen kraftige uttalelser på Facebook og ber om unnskyldning. Han har også bedt ordføreren personlig om unnskyldning. Jeg håper at folk tar dette til seg og til etterretning.

Til herrene Døssland og Bruvik vil jeg si at deres tilsvar til Wivian Markhus var arrogant og nedsettende etter min mening. For noen av oss er det nemlig viktig å holde full politisk kontroll over det som er vårt felles eie. Ikke bli noen minstemann i et stort konsern. Men ro dere ned og frykt ikke! Jeg er ikke sur! Jeg er en blid dame, lykkelig pensjonist, men viktigst av alt: en jævla sosialist!

Elisabeth Croles (SV)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken