Om høringen om AAP

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL
MEININGARiv>


Dette innlegget gjelder høringen om Arbeidsavklaringspenger som var på Stortinget tirsdag denne uken.

Det som går igjen fra samtlige organisasjoner, er TIDEN det tar i AAP-løpet, man trenger tid til å bli ferdig avklart til enten arbeid og/eller uføretrygd. Man trenger forutsigbarhet og trygge rammer når man er i Nav, dette er viktig å påpeke når man med nedsatt arbeidsevne på 50 % eller mer, trenger å utredes, få en behandling og eventuelt være på et tiltak til man er ferdig avklart opp mot arbeid og eller en uføretrygd.

Facebook-gruppa «Aksjon for AAP endringer» fikk ikke lov til å være med på høringen, enda det var denne gruppen som fikk AAP-saken opp og frem. Dette synes vi var underlig all den tid en annen FB-gruppe fikk lov til å møte på en høring angående pleiepengeordningen. Det endte med at vi i FØL Norge (For Økt Levestandard) gav vår plass til Elisabeth Thoresen, administrator og grunnlegger for FB-gruppa for at hun likevel skulle få sin taletid. Ingen sa så mye viktig som henne i denne høringen.

Vi er alle klar over at Arbeidsavklaringspenger er en midlertidig ytelse, men «midlertidig» er et vidt begrep. Man må altså i dag ha vært i AAP-løpet i 7 år for å ha en mulighet til å kunne søke om en uføretrygd. Dette kommer helt klart frem i lovverket, noe som er veldig selvmotsigende siden regjeringen strupte årene fra 4-3 år på AAP.

Alle organisasjonene samlet under ett, mener helt klart at brukeren(e) må få bruke tiden det tar for å bli ferdig avklart enten det tar 5 år eller det tar 10 år. Dette siden det tar lang tid å stille en diagnose. Sykdomsbildet er ofte sammensatt. Ventetiden i Helsevesenet er veldig lang, noe som man blant annet kan se angående smerteklinikker rundt om i landet. Her er det ventetider opp mot 50 uker (nesten et helt år). Bare her forsvinner ett år på AAP. Skal du på rehabilitering for eksempel, er ventetiden her 38 uker (undertegnede har selv opplevd dette). Mange blir henvist videre til spesialister, som også har lange ventetider, det samme oppleves også på sykehus rundt om, da gjerne i forbindelse med nevrolog, revmatolog og MR/røntgen.

Om ikke sykdom, skade og eller lyte er grunnlaget for en videreføring av AAP, hva er da grunnlaget? Dette var noe som kom frem under høringen, og jeg må si jeg stiller meg undrende til at dette i det store og hele ble nevnt. AAP-ordningen er tuftet på nedsatt arbeidsevne med 50 % eller mer pga. sykdom, skade og lyte.

Alle som var med på høringen, stiller seg bak lovforslaget til Sv og lovforslaget til Ap:

Arbeid og inkludering i NHO, NHOS, Arbeidsgiverforeningen Spekter, NTL Nav, Jussbuss, Fellesorganisasjonen (FO), unge Funksjonshemmede, Landsorganisasjonen i Norge, Norges Revmatikerforbund, Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Personskadeforbundet (LTN), FØL Norge (For Økt Levestandard), OFUR (Organisasjonen for uføres rettigheter), Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og Mental Helse.

Alle er opptatt av at brukeren(e) igjen skal komme frem i sentrum i Nav, at det skal følges individuelt for den enkelte, derfor er det også ytret ønske om at Nav-veilederen(e) skal få tilbake sin fullmakt, da det er disse veilederen(e) som følger opp brukeren, henter informasjon fra helsevesenet, tiltaksarrangør, osv., det er veilederen som møter brukeren(e) og som ser behovet den enkelte måtte stå ovenfor.

Lovforslagene skal opp på Stortinget den 23. mai, dagen etter vår demonstrasjon.

Gunnhild Sæbø,

Nestleder i FØL Norge.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags