Til formannskapsmedlemmene i Kvinnherad kommune

Av

Om plan for vindkraftutbygging.