Såg nordlys då dei overnatta på Melderskin under open himmel – sjå blinskota kameratane fekk her!