Merkar at mange er litt forsiktige med å handla no, men eit par produkt er meir etterspurde enn nokon gong

Monica Flagtvedt på Hatlestrand har sidan 2013 drive nettbutikken Agent M, og sjølv ikkje ein nettbutikk unngår å merka at landet er inne i ein unntakstilstand.