MF «Lærdal» midlertidig erstatta etter botnslag

Sidan morgontimane søndag har ferjesambandet Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes hatt problem grunna det dårlege vêret.