Mista store verdiar då kommunen teikna ein ny strek på kartet: – Beklageleg

Fleire innbyggarar og firma har fått redusert verdien på eigedomane sine grunna byggegrense til sjø.