Mørkt for Palfinger: Eigenkapitalen tapt – morselskapet i Austerrike må betala rekningane

Årsmeldinga til Palfinger Marine Safety AS er dyster lesnad, men styret har likevel tru på framtida for selskapet med hovudkontor på Seimsfoss.