Håkon i hundre

Håkon Gravdal sin hundre år gamle motorsykkel ser ut som om den kjem rett frå fabrikken. Det nitide restaureringsarbeidet er nesten ikkje til å fatta.