Dette melder europower.no, og samstundes opplyser dei at magasinfyllinga etter helga gjekk opp fem prosent for Kristiansand.

Nær heile Noreg har gratis straum i dag, og frå Haugaland Kraft sin heim-app får vi opplyst at prisen på det lågaste er minus 7,35 øre, mellom klokka 13 og 14

I tillegg til mykje nedbør i Sør-Noreg, er sterk vind i Tyskland med på å pressa prisen heilt ned til negativt nivå.