Slik ser lista som blei vedteke på nominasjonsmøtet 21. februar ut:

1. Hans Inge Myrvold (f. 1985), Hatlestrand

2. Clara Agnete Hveem (f. 1954), Sæbøvik

3. Stein Olav Ølvestveit (f. 1970), Åkra

4. Marianne Nordhus (f. 1982), Fjelberg

5. Geir Dolonen-Marthinussen (f. 1970), Husnes

6. Inger Lise Bondhus (f. 1971), Mauranger

7. Olav Sandvik (f. 1955), Dimmelsvik

8. Hanne Bakke Berntsen (f. 1987), Mauranger

9. Svein Åge Vangdal (f. 1957), Hatlestrand

10. Gunnar Våge (f. 1950), Løfallstrand

11. Gerd-Laura Bondhus (f. 1970), Mauranger

12. Are Traavik (f. 1970), Ølve

13. Tor Jarle Kjærland (f. 1967), Uskedalen

14. Lars Werner Solheim (f. 1957), Rosendal

15. Jonny Lygre (f. 1975), Sæbøvik

16. Andreas Ølvestveit (f. 2000), Åkra

17. Kristian Bondhus-Jensen (f. 1982), Mauranger

18. Karin Vangdal (f. 1959), Hatlestrand

19. Torgils Samland Våge (f. 1946), Varaldsøy

20. Tore Bondhus (f. 1977), Mauranger

21. Marit Sofie Lea (f. 1945), Dimmelsvik

22. Heidi Lægland (f. 1973), Løfallstrand

23. Bjarte Naterstad (f. 1952), Seimsfoss

24. Olav Gunnar Hjelmeland (f. 1950), Dimmelsvik

25. Brit Fredheim Enes (f. 1966), Ænes

26. Tor Ove Haugland (f. 1979), Uskedalen

27. Nils Magne Kloster (f. 1952), Sæbøvik

28. Martin Myrvold (f. 1995), Hatlestrand

29. Margit Tufta (f. 1948), Løfallstrand

30. Kjetil Emmerhoff (f. 1968), Halsnøy Kloster

31. Arvid Holmedal (f. 1947), Valen

32. Svein Hjelmeland (f. 1952), Dimmelsvik

33. Nils Inge Haugse (f. 1968), Dimmelsvik

34. Berit Dale (f. 1968), Dimmelsvik

35. Leiv Guddal (f. 1940), Seimsfoss

36. Oddmund Hjelmeland (f. 1985), Dimmelsvik

37. Hans Petter Jacobsen (f. 1948), Mauranger

38. Øyvind Sandvik (f. 1990), Dimmelsvik

39. Even Heimstad (f. 1967), Valen

40. Samsom Feedt (f. 1939), Dimmelsvik

41. Kåre Bakke (f. 1947), Mauranger