Naboar glade for aktivitet, men urolege for flaumfaren

Nokre naboar skriv mellom anna at det har bygt seg opp med lausmassar under brua og i utløpet for elva.